A

Amoxicilin 250mg

Amoxicilin 250mg SĐK: VNB-0440-03 Dạng bào chế: Viên nang Đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus, kháng nấm Thành

Ampica 250mg

Ampicaps 250mg SĐK: VNB-4632-01 Dạng bào chế: Thuốc bột Đóng gói: Hộp 30 gói x 3g; Hộp 250 gói (25túi x 10 gói x 3g) thuốc bột Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng

Ampicilin 500mg

Ampicilin 500mg SĐK: VNB-0609-03 Dạng bào chế: Viên nang Đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus, kháng nấm Thành phần:

Ampicilin 1g

Ampicilin 1g SĐK: VNB-4804-02 Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm Đóng gói: Hộp 50 lọ x 1g thuốc bột tiêm Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus, kháng nấm Thành

Amoxicilin 500mg

Amoxicilin 500mg SĐK: VNB-0266-02 Dạng bào chế: Viên nang Đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus, kháng nấm Thành phần:

Albendazol 400mg

 Albendazol 400mg SĐK:  VNA-3710-00 Dạng bào chế: Viên quả núi Đóng gói: Hộp 1 lọ x 1 viên quả núi Nhóm thuốc: Thuốc trị kí sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus, kháng nấm. Thành

Amikacin 500mg

Amikacin 500mg SĐK: VNA-3589-05 Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Đóng gói: Hộp 1 lọ x 2ml, hộp 10 lọ x 2ml dụng dịch tiêm Nhóm thuốc: Thuốc kí sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus, kháng

Amikacin 250mg

Amikacin 250mg SĐK: VNA-3588-05 Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Đóng gói: Hộp 1 lọ x 2ml, hộp 10 lọ x 2ml dụng dịch tiêm Nhóm thuốc: Thuốc kí sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus, kháng

Albendazol 400mg

Albendazol 400mg SĐK:  VNA-3396-00 Dạng bào chế: Viên nén bao phim Đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên nén bao phim Nhóm thuốc: Thuốc trị kí sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus, kháng

Acyclovir 200mg

Acyclovir 200mg SĐK: VNB-0925-03 Dạng bào chế: Viên nén Đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus, kháng nấm. Thành phần:

Responsive Menu Clicked Image